Vaticannews.va Streszczenie Adhortacji apostolskiej Gaudete et exsultate Ojca Świętego Franciszka o powołaniu do świętości we współczesnym świecie.  Nie jest to tekst akademicki czy doktrynalny. Jego celem jest “odpowiedź na powołanie do świętości w praktyczny sposób w naszych czasach”. Rozdział 1: Powołanie do świętości Wiele jest rodzajów świętych. Obok tych, którzy oficjalnie zostali uznani przez Kościół
SPOTKANIE RADY WYKONAWCZEJ I PREZYDIUM CMIS Członkowie Rady Wykonawczej i Prezydium CMIS zgromadzili się na pierwszym tegorocznym spotkaniu w dniach od 8 do 12 marca w Casa per Ferie Villa Aurelia w Rzymie w celu: – podjęcia refleksji nad motu proprio ,,Primo Feliciter” w 70. rocznicę ukazania się tego dokumentu; – ocenienia stanu rozpowszechniania listu
Kongres, z myślą o Moderatorach Generalnych, animatorach i osobach odpowiedzialnych za duszpasterstwo powołaniowe, który odbędzie się w Rzymie, w dniach od 1 do 3 grudnia, w Papieskim Uniwersytecie Regina Apostolorum (Via degli Aldobrandeschi, 190).
Rzym, 6 lipca 2017 Drodzy Odpowiedzialni Generalni, W Roku Życia Konsekrowanego jednym z najważniejszych obszarów rozważań i pracy była formacja w instytutach życia konsekrowanego. Ten ważny temat podjęliśmy także podczas naszego ostatniego Zgromadzenia Generalnego w sierpniu 2016 r., zobowiązując Światową Konferencję IŚ (CMIS) do rozwinięcia zagadnienia formacji i przedstawienia jej elementów do wykorzystania w Instytutach
Carissime/i, ci ritroviamo di nuovo per vivere insieme, pur se ognuno/a nel suo luogo di missione, la Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù fonte di acqua viva, di vita e di grazia per ciascuna/o di noi. E’ un nuovo invito che ci viene rivolto perché accogliamo e scegliamo percorsi e cammini di vita nell’“oggi di
Kiedy rodzice Jezusa przynieśli Dzieciątko, aby wypełnić wymagania Prawa Symeon, „za natchnieniem Ducha” (Łk 2,27), wziął Dzieciątko w objęcia i zaczął uwielbiać Boga. Jest to hymn błogosławieństwa i uwielbienia: „Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela” (Łk 2,30-32). Symeon mógł nie tylko
List okólny Rzym, 30 stycznia 2017 Ojciec Święty Jan Paweł w roku 1997 ustanowił w święto Ofiarowania Pańskiego Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, jako dzień modlitwy za osoby konsekrowane. Od tego czasu jest on obchodzony corocznie 2 lutego. Z okazji XXI Światowego Dnia Życia Konsekrowanego pragnę w imieniu  Prezydium Światowej Konferencji Instytutów Świeckich pozdrowić wszystkich członków
Prezydium CMIS spotkało się w Rzymie 21 i 22 września 2016, czyli miesiąc po wyborze. W czasie dwóch dni obrad trzy członkinie Prezydium razem z Sekretarzem zajęli się kilkoma ważnymi zagadnieniami: organizacją sekretariatu i aspektami prawnymi CMIS; kontynuacją zadań podjętych w poprzedniej kadencji, szczególnie «kartą tożsamości»; zadaniami wynikającymi z Zebrania Generalnego CMIS w sierpniu br;
Zakończyły się obrady Światowej Konferencji Instytutów Świeckich, trwające w Rzymie w dniach 21-25 sierpnia 2016 r. Zebrania plenarne i praca w grupach językowych ukierunkowana była na temat formacji członków instytutów. Głos zabierały świeckie osoby konsekrowane pochodzące z różnych krajów i kontynentów,  a także kapłani, będący członkami instytutów kleryckich. Zgromadzenie Ogólne, w trakcie spotkania w Rzymie,
W dniach 21 – 25 sierpnia 2016 w Rzymie obradowała Światowa Konferencja Instytutów Świeckich. Zgromadziła ona prawie 100 przewodniczących generalnych Instytutów Świeckich z 25 krajów i różnych kontynentów. Tematem  spotkania była formacja członków a szczególna ich tożsamość w Kościele. Doświadczeniem formacji dzielili się członkowie instytutów działających w Europie, Azji, Afryce. W otwarciu zgromadzenia uczestniczył kard.
TOP