Kongres, z myślą o Moderatorach Generalnych, animatorach i osobach odpowiedzialnych za duszpasterstwo powołaniowe, który odbędzie się w Rzymie, w dniach od 1 do 3 grudnia, w Papieskim Uniwersytecie Regina Apostolorum (Via degli Aldobrandeschi, 190).
Rzym, 6 lipca 2017 Drodzy Odpowiedzialni Generalni, W Roku Życia Konsekrowanego jednym z najważniejszych obszarów rozważań i pracy była formacja w instytutach życia konsekrowanego. Ten ważny temat podjęliśmy także podczas naszego ostatniego Zgromadzenia Generalnego w sierpniu 2016 r., zobowiązując Światową Konferencję IŚ (CMIS) do rozwinięcia zagadnienia formacji i przedstawienia jej elementów do wykorzystania w Instytutach

Last news from the German Institutes

„Mann Gottes – den geistlichen und materiellen Bedürfnissen des Menschen zugewandt.“ So bezeichnete Papst Franziskus am 20.11.2016 den neuen Seligen, Pater Maria Eugen vom Kinde Jesus. Dieser wurde am Vortag in Anwesenheit von Kardinal Amato in Avignon seliggesprochen. Es war ein bewegender Moment, den Menschen aus zahlreichen Nationenin Freude und Dankbarkeit miterlebten.
Carissime/i, ci ritroviamo di nuovo per vivere insieme, pur se ognuno/a nel suo luogo di missione, la Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù fonte di acqua viva, di vita e di grazia per ciascuna/o di noi. E’ un nuovo invito che ci viene rivolto perché accogliamo e scegliamo percorsi e cammini di vita nell’“oggi di
Zum Thema der Studientagung „Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hoch kommt, sind es 80.“ Das Psalmwort schaut auf das menschliche Leben. Anfang und Ende sind im Blick. Die Apostolische Konstitution ‚Provida Mater Ecclesia‘ dokumentiert den geistlichen Neuaufbruch der Säkularinstitute in der Kirche. Das war vor 70 Jahren. Wieviel von diesem Aufbruchsgeist steckt
Kiedy rodzice Jezusa przynieśli Dzieciątko, aby wypełnić wymagania Prawa Symeon, „za natchnieniem Ducha” (Łk 2,27), wziął Dzieciątko w objęcia i zaczął uwielbiać Boga. Jest to hymn błogosławieństwa i uwielbienia: „Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela” (Łk 2,30-32). Symeon mógł nie tylko
List okólny Rzym, 30 stycznia 2017 Ojciec Święty Jan Paweł w roku 1997 ustanowił w święto Ofiarowania Pańskiego Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, jako dzień modlitwy za osoby konsekrowane. Od tego czasu jest on obchodzony corocznie 2 lutego. Z okazji XXI Światowego Dnia Życia Konsekrowanego pragnę w imieniu  Prezydium Światowej Konferencji Instytutów Świeckich pozdrowić wszystkich członków

Instytut Swiecki argentynski Cristifero

Esperanza Beatriz Abadía, Betty, como cariñosamente la llamábamos, fundadora del Instituto Secular Cristífero, pasó a vivir la Pascua eterna el viernes 28 de octubre de 2016. Le pedimos a nuestra querida Betty que, desde el cielo, interceda por nuestro Instituto y por toda la vida consagrada secular.
Prezydium CMIS spotkało się w Rzymie 21 i 22 września 2016, czyli miesiąc po wyborze. W czasie dwóch dni obrad trzy członkinie Prezydium razem z Sekretarzem zajęli się kilkoma ważnymi zagadnieniami: organizacją sekretariatu i aspektami prawnymi CMIS; kontynuacją zadań podjętych w poprzedniej kadencji, szczególnie «kartą tożsamości»; zadaniami wynikającymi z Zebrania Generalnego CMIS w sierpniu br;
Zakończyły się obrady Światowej Konferencji Instytutów Świeckich, trwające w Rzymie w dniach 21-25 sierpnia 2016 r. Zebrania plenarne i praca w grupach językowych ukierunkowana była na temat formacji członków instytutów. Głos zabierały świeckie osoby konsekrowane pochodzące z różnych krajów i kontynentów,  a także kapłani, będący członkami instytutów kleryckich. Zgromadzenie Ogólne, w trakcie spotkania w Rzymie,
TOP