Instytuty Swiecki argentynsky Cristifero

Esperanza Beatriz Abadía, Betty, como cariñosamente la llamábamos, fundadora del Instituto Secular Cristífero, pasó a vivir la Pascua eterna el viernes 28 de octubre de 2016. Le pedimos a nuestra querida Betty que, desde el cielo, interceda por nuestro Instituto y por toda la vida consagrada secular.
Prezydium CMIS spotkało się w Rzymie 21 i 22 września 2016, czyli miesiąc po wyborze. W czasie dwóch dni obrad trzy członkinie Prezydium razem z Sekretarzem zajęli się kilkoma ważnymi zagadnieniami: organizacją sekretariatu i aspektami prawnymi CMIS; kontynuacją zadań podjętych w poprzedniej kadencji, szczególnie «kartą tożsamości»; zadaniami wynikającymi z Zebrania Generalnego CMIS w sierpniu br;
Zakończyły się obrady Światowej Konferencji Instytutów Świeckich, trwające w Rzymie w dniach 21-25 sierpnia 2016 r. Zebrania plenarne i praca w grupach językowych ukierunkowana była na temat formacji członków instytutów. Głos zabierały świeckie osoby konsekrowane pochodzące z różnych krajów i kontynentów,  a także kapłani, będący członkami instytutów kleryckich. Zgromadzenie Ogólne, w trakcie spotkania w Rzymie,
W dniach 21 – 25 sierpnia 2016 w Rzymie obradowała Światowa Konferencja Instytutów Świeckich. Zgromadziła ona prawie 100 przewodniczących generalnych Instytutów Świeckich z 25 krajów i różnych kontynentów. Tematem  spotkania była formacja członków a szczególna ich tożsamość w Kościele. Doświadczeniem formacji dzielili się członkowie instytutów działających w Europie, Azji, Afryce. W otwarciu zgromadzenia uczestniczył kard.
19 listopada 2016 roku ojciec Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus zostanie beatyfikowany w diecezji Awinion we Francji. Aby poznać przyszłego błogosławionego lub zapisać się do udziału w beatyfikacji odsyłamy do strony : http://pere-marie-eugene.org/fr/accueil/
Audiencia Papa Francisco
7 grudnia 2015 Papież Franciszek przyjął Komitet CMIS
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Interdisciplinare per la Formazione al Magistero Ecclesiale e alla Normativa canonica sulla Vita consacrata, Studium, promossa dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Tra le novità di quest’anno: il corso di P. Amedeo Cencini su „Formazione Permanente: teoria e prassi” e il
TOP