Przemienienia Panskiego
ID: 0260

NAME
Przemienienia Panskiego
ID
0260
ADRESS
Solna 4/10 – 20 – 021 – Lublin
Polska
PHONE
EMAIL
dkucala@wsp.krakow.pl
WEBSITE
http://ipp70.pl/doku.php
PRESENCE
Poland
TYPE
Female
RIGHT
Diocesan

    Search

    Name/ID

    Alphabetical order

    TOP