70. rocznica konstytucji apostolskiej
Provida Mater Ecclesia.
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

List okólny

Rzym, 30 stycznia 2017

Ojciec Święty Jan Paweł w roku 1997 ustanowił w święto Ofiarowania Pańskiego Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, jako dzień modlitwy za osoby konsekrowane. Od tego czasu jest on obchodzony corocznie 2 lutego.

Z okazji XXI Światowego Dnia Życia Konsekrowanego pragnę w imieniu  Prezydium Światowej Konferencji Instytutów Świeckich pozdrowić wszystkich członków instytutów świeckich.

Chociaż żyjemy w różnych częściach świata, w różnych warunkach społeczno-politycznych, choć jesteśmy w różnym wieku, łączy nas to samo wezwanie otrzymane od Pana, aby z naszego życia czynić całkowity dar dla Boga poprzez śluby lub przyrzeczenia czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w zwyczajnych warunkach naszego życia. Bez zewnętrznych znaków przynależności, zanurzeni w codziennych sprawach, wspólnych wszystkim ludziom, staramy się objawiać światu, każdej kobiecie i każdemu mężczyźnie, wielki dar Bożej miłości i nadziei płynącej z Chrystusowego zwycięstwa nad śmiercią.

W tym szczególnym dniu z wdzięcznością wspominamy 70. rocznicę konstytucji apostolskiej Provida Mater Ecclesia, na mocy której papież Pius XII oficjalnie zatwierdził nową formę życia konsekrowanego, jaką są instytuty świeckie. Obchodząc w tym roku wspomnianą rocznicę jesteśmy na nowo zachęceni, aby przeżywać nasze powołanie z jeszcze większą wiernością i uległością Duchowi Świętemu.

Czytaj więcej…

TOP