Dear Members of the Secular Institut, Thanks to the updated statistics we got from all our members, we discovered with pleasure that 55 Secular Institutes have 1.658 members in 37 countries of Africa. A wonderful surprise! And also a great, wide and diverse experience that is worth sharing. So we asked these Institutes their suggestions
Vaticannews.va Streszczenie Adhortacji apostolskiej Gaudete et exsultate Ojca Świętego Franciszka o powołaniu do świętości we współczesnym świecie.  Nie jest to tekst akademicki czy doktrynalny. Jego celem jest “odpowiedź na powołanie do świętości w praktyczny sposób w naszych czasach”. Rozdział 1: Powołanie do świętości Wiele jest rodzajów świętych. Obok tych, którzy oficjalnie zostali uznani przez Kościół
SPOTKANIE RADY WYKONAWCZEJ I PREZYDIUM CMIS Członkowie Rady Wykonawczej i Prezydium CMIS zgromadzili się na pierwszym tegorocznym spotkaniu w dniach od 8 do 12 marca w Casa per Ferie Villa Aurelia w Rzymie w celu: – podjęcia refleksji nad motu proprio ,,Primo Feliciter” w 70. rocznicę ukazania się tego dokumentu; – ocenienia stanu rozpowszechniania listu
Kongres, z myślą o Moderatorach Generalnych, animatorach i osobach odpowiedzialnych za duszpasterstwo powołaniowe, który odbędzie się w Rzymie, w dniach od 1 do 3 grudnia, w Papieskim Uniwersytecie Regina Apostolorum (Via degli Aldobrandeschi, 190).
Rzym, 6 lipca 2017 Drodzy Odpowiedzialni Generalni, W Roku Życia Konsekrowanego jednym z najważniejszych obszarów rozważań i pracy była formacja w instytutach życia konsekrowanego. Ten ważny temat podjęliśmy także podczas naszego ostatniego Zgromadzenia Generalnego w sierpniu 2016 r., zobowiązując Światową Konferencję IŚ (CMIS) do rozwinięcia zagadnienia formacji i przedstawienia jej elementów do wykorzystania w Instytutach
Carissime/i, ci ritroviamo di nuovo per vivere insieme, pur se ognuno/a nel suo luogo di missione, la Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù fonte di acqua viva, di vita e di grazia per ciascuna/o di noi. E’ un nuovo invito che ci viene rivolto perché accogliamo e scegliamo percorsi e cammini di vita nell’“oggi di
Kiedy rodzice Jezusa przynieśli Dzieciątko, aby wypełnić wymagania Prawa Symeon, „za natchnieniem Ducha” (Łk 2,27), wziął Dzieciątko w objęcia i zaczął uwielbiać Boga. Jest to hymn błogosławieństwa i uwielbienia: „Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela” (Łk 2,30-32). Symeon mógł nie tylko
List okólny Rzym, 30 stycznia 2017 Ojciec Święty Jan Paweł w roku 1997 ustanowił w święto Ofiarowania Pańskiego Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, jako dzień modlitwy za osoby konsekrowane. Od tego czasu jest on obchodzony corocznie 2 lutego. Z okazji XXI Światowego Dnia Życia Konsekrowanego pragnę w imieniu  Prezydium Światowej Konferencji Instytutów Świeckich pozdrowić wszystkich członków
Prezydium CMIS spotkało się w Rzymie 21 i 22 września 2016, czyli miesiąc po wyborze. W czasie dwóch dni obrad trzy członkinie Prezydium razem z Sekretarzem zajęli się kilkoma ważnymi zagadnieniami: organizacją sekretariatu i aspektami prawnymi CMIS; kontynuacją zadań podjętych w poprzedniej kadencji, szczególnie «kartą tożsamości»; zadaniami wynikającymi z Zebrania Generalnego CMIS w sierpniu br;
Zakończyły się obrady Światowej Konferencji Instytutów Świeckich, trwające w Rzymie w dniach 21-25 sierpnia 2016 r. Zebrania plenarne i praca w grupach językowych ukierunkowana była na temat formacji członków instytutów. Głos zabierały świeckie osoby konsekrowane pochodzące z różnych krajów i kontynentów,  a także kapłani, będący członkami instytutów kleryckich. Zgromadzenie Ogólne, w trakcie spotkania w Rzymie,
TOP