Conferencia Nacional de Institutos Seculares Franceses (CNISF) Simposio: „Llamados al corazón del mundo con el corazón de Dios” Sede: Centre Sèvres, 35 Rue Sèvres, París Métro: Sèvres, Babylone Contactos: Présidente: Marilyne Dussy 03 84 91 58 07 / 06 82 30 60 46 Secrétaire: Bernadette Lacherie 03 21 58 11 06 / 06 80 05
5 – 7 de septiembre de 2015 TEMA DE LA ASAMBLEA:  Consagrados Seculares “en salida”, desafío a la profecía y a la misión. LEMA: “Brille vuestra luz ante los hombres” (Mt. 5, 16) Recanto Coqueiro D’água Rua Madre Gertrudes Comensoli, 225 D.I Simão da Cunha, Santa Luzia Minas Gerais Tel/Fax: (31) 3691-1166 e-mail:contato@coqueirodagua.com.br www.sacramentinasdebergamo.org.br/coqueirodagua
1ª Ponencia: La experiencia religiosa en la cultura secular D. Gonzalo Tejerina Arias Facultad de Teología UPSA Mesa Redonda La nueva búsqueda espiritual y religiosa en la literatura reciente Dr. José Ramón Matito, UPSA La nueva búsqueda espiritual y religiosa en el cine actual Dra. Ninfa Watt, Crítica de cine La nueva búsqueda espiritual y religiosa en los medios
28-30 de abril de 2015 Para comenzar a hablar de los Institutos Seculares, quiero partir de las palabras de Jesús, escritas en el capítulo 17 del evangelista Juan: „Padre: Te ruego por los que Tú me has dado, porque te pertenecen, ellos no pertenecen al mundo, como tampoco pertenezco YO. No te pido que los
Orędzie papieża Franciszka na 52 Dzień Modlitwy o Powołania Wyjście, fundamentalne doświadczenie powołania Drodzy bracia i siostry! Czwarta Niedziela Wielkanocna przedstawia nam obraz Dobrego Pasterza, który zna swoje owce, wzywa je, karmi i prowadzi. W tę niedzielę, od ponad 50 lat, przeżywamy Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Za każdym razem przypomina nam on o znaczeniu
Najdrożsi kobiety i mężczyźni konsekrowani! Piszę do was jako Następca Piotra, któremu Pan Jezus powierzył zadanie umocnienia swoich braci w wierze (Łk 22,32), i piszę do was, jako wasz brat, konsekrowany Bogu, podobnie jak i wy. Razem dziękujemy Ojcu, który nas powołał do pójścia za Jezusem w pełnym posłuszeństwie Jego Ewangelii i w służbie Kościołowi
Ojciec Święty podkreślił potrzebę rozeznawania jakości „nowego wina”, czyli owoców soborowej odnowy, jak też weryfikowania „starych bukłaków”, to znaczy dotychczasowych form instytucjonalnych życia zakonnego. Niektóre z nich trzeba zmienić. Franciszek wyliczył też szereg bolączek przeżywanych dziś w życiu konsekrowanym. Wspomniał opory niektórych środowisk do odnowy, zmniejszenie liczby powołań i częste odejścia, braki w formacji, przerost
TOP