Pierwsze spotkanie Prezydium Światowej Konferencji Instytutów Świeckich (wł. CMIS) – 21 i 22 września 2016

Prezydium CMIS spotkało się w Rzymie 21 i 22 września 2016, czyli miesiąc po wyborze.

W czasie dwóch dni obrad trzy członkinie Prezydium razem z Sekretarzem zajęli się kilkoma ważnymi zagadnieniami:

  • organizacją sekretariatu i aspektami prawnymi CMIS;
  • kontynuacją zadań podjętych w poprzedniej kadencji, szczególnie «kartą tożsamości»;
  • zadaniami wynikającymi z Zebrania Generalnego CMIS w sierpniu br;
  • sytuacją finansową;
  • sposobem pracy Prezydium w gronie trzyosobowym, z Sekretariatem i z Radą Wykonawczą;
  • usprawnieniem strony internetowej, aby spełniała funkcje informacyjną i była przestrzenią współuczestnictwa;
  • kwestią tłumaczeń i tłumaczy;
  • przebiegiem spotkania Rady Wykonawczej w listopadzie br.

Ponadto członkowie Prezydium zostali przyjęci przez kard. Braz de Aviz, Prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, abp. J.R. Carballo, sekretarza, o. Leonello i dr Danielę Leggio, szefów sekretariatów do spraw Instytutów świeckich (zał. fotografia). Podczas tej dość długiej i przebiegajacej w serdecznej atmosferze wizyty, postanowiono o kontynuowaniu rozpoczętej wcześniej, dobrej współpracy, szczególnie poprzez regularne spotkania (jedno lub dwa w roku), oraz o zamiarze ukończenia wspólnej pracy nad «kartą tożsamości» Instytutów świeckich.

Członkowie Prezydium napisali również oficjalny list do Ojca Świetego, prosząc w nim o specjalne papieskie przesłanie z okazji 70. rocznicy Provida Mater Ecclesiae. Ks. Kardynał powiedział o swojej możliwości bezpośredniego dostarczenia listu Ojcu Świętemu Franciszkowi w następnym tygodniu.

Kolejne spotkanie Prezydium odbędzie się w Rzymie w lutym 2017 r.

TOP