Rady Wykonawczej i Prezydium CMIS. Rzymie, 8 do 12 marca

SPOTKANIE RADY WYKONAWCZEJ I PREZYDIUM CMIS

Członkowie Rady Wykonawczej i Prezydium CMIS zgromadzili się na pierwszym tegorocznym spotkaniu w dniach od 8 do 12 marca w Casa per Ferie Villa Aurelia w Rzymie w celu:

– podjęcia refleksji nad motu proprio ,,Primo Feliciter” w 70. rocznicę ukazania się tego dokumentu;

– ocenienia stanu rozpowszechniania listu do biskupów ,,Konsekracja i świeckość”;

– rozpoczęcia teologicznej refleksji i studium na temat konsekracji świeckiej (lub świeckości konsekrowanej). Tę część spotkania poprowadziła biblistka teolog dr Marinella Perroni;

– zapoznania się z rezultatami kwestionariusza, który miał na celu zebranie danych statystycznych dotyczących Instytutów świeckich;

– omówienia spraw organizacyjnych dotyczących Kongresu i Zebrania generalnego CMIS w 2020 r.;

– omówienia dokumentu ,,Młode wino, nowe bukłaki”, jak również podzielenia się treścią wystąpień, które miały miejsce podczas dwóch watykańskich spotkań: sympozjum Włoskiej Konferencji Instytutów Świeckich (wł. CIIS) zorganizowanego pod patronatem Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w dniach 28-29 października 2017 r. oraz międzynarodowego sympozjum Duszpasterstwa Powołań, które odbyło się 1-2 grudnia 2017 r.;

– omówienia, jak lepiej wykorzystać stronę internetową CMIS;

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego z 2017 r. oraz preliminarza na rok 2018.

W niedzielę 11 marca bardzo oczekiwaną wizytę złożył nam Kardynał Joao Braz de Aviz, prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, który przewodniczył Mszy św. z naszym udziałem i pozostał z nami również na wspólnym obiedzie.

TOP