Sugestie Służace przygotowaniu projektów formacyjnych w instytutach świeckich

List od prezydenta Sugestie Służace przygotowaniu projektów formacyjnych


Rzym, 6 lipca 2017

Drodzy Odpowiedzialni Generalni,

W Roku Życia Konsekrowanego jednym z najważniejszych obszarów rozważań i pracy była formacja w instytutach życia konsekrowanego. Ten ważny temat podjęliśmy także podczas naszego ostatniego Zgromadzenia Generalnego w sierpniu 2016 r., zobowiązując Światową Konferencję IŚ (CMIS) do rozwinięcia zagadnienia formacji i przedstawienia jej elementów do wykorzystania w Instytutach świeckich. Ponadto w styczniu 2017 r. Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego opublikowała ważny dokument: ,,Nowe bukłaki na nowe wino’’, który również dotyczy formacji.

Rada Wykonawcza CMIS, po podjęciu rzetelnej pracy na temat formacji, uwzględniając wszystkie wymieniane elementy formacji oraz doświadczenie wielu instytutów, proponuje teraz załączony dokument. Są to jedynie sugestie pomocne do refleksji i stanowiące zachętę do wypracowania konkretnych programów formacyjnych, dostosowanych do rzeczywistości każdego Instytutu. Zrozumiałe, że żaden Instytut nie będzie w stanie w całości wykorzystać wszystkich tych sugestii, ale na miarę swoich potrzeb może skorzystać z przedstawionych zagadnień. Ponadto wiemy dobrze, że formacja w życiu konsekrowanym jest procesem trwającym przez całe życie. Wiemy też, że zarówno przyszłość każdego z Instytutów jak też wierne trwanie w powołaniu  ich członków w dużej mierze zależy od jakości formacji.

Mamy nadzieję, że dokument ten zostanie przyjęty z dużym zainteresowaniem i że będzie miał pozytywny wpływ na dynamizm życia w Instytutach świeckich oraz na życie wiary ich członków.

Łączę się w modlitwie i serdecznie pozdrawiam,

Jolanta Szpilarewicz

TOP