Wydrukowano edycja Światowego Kongresu Asyżu, 2012

Zażądać kopii

Twoje imię *

Adres *

Twój e-mail *

Język *

Liczba kopii *

Przedmiot

Komentarze

Venta español

Drodzy,

W imieniu Rady Wykonawczej CMIS, serdecznie pozdrawiam każdą i każdego z Was. W niniejszym liście z radością pragnę Was powiadomić, że gotowe jest papierowe wydanie Akt Kongresu i Zgromadzenia Ogólnego CMIS (Asyż 2012), w przekładzie na siedem języków.

Jak już pisaliśmy Wam wcześniej, decyzją Rady Wykonawczej każdy Instytut otrzyma pocztą po jednym darmowym egzemplarzu. Tych, którzy chcieliby otrzymać większą liczbę egzemplarzy, prosimy o możliwie jak najszybsze przesłanie nam – pocztą zwykłą, elektroniczną lub faksem – wypełnionego formularza załączonego do niniejszego listu. Cena jednego egzemplarza wynosi 12,00 euro i obejmuje koszt przesyłki; Dochód pomoże pokryć koszty druku i wysyłki, zaś składki członkowskie CMIS pokryją koszty tłumaczenia.

Niniejsze Akta ofiarujemy jako cenny w naszym przekonaniu dokument, przydatny zarówno do refleksji w naszych Instytutach, jak do zapoznawania pasterzy, teologów i formatorów z naszym powołaniem.

Z wyrazami wielkiego szacunku i bardzo serdecznie pragnę podziękować Wam za bliskość i za całą pracę, jaką prowadzicie w swoich Instytutach.

Nadège Védie
Przewodnicząca CMIS

TOP