Papież do uczestników sesji plenarnej Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego: modlitwa nie jest stratą czasu


„Nowe wino w nowych bukłakach”. Pod tym ewangelicznym hasłem obraduje od 25 do 29 listopada w Rzymie sesja plenarna Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Spotykając się z jej uczestnikami, Papież nawiązał do soborowej odnowy zakonów.

„Po Soborze Watykańskim II nadal utrzymywał się silny powiew Ducha. Z jednej strony skłaniał on zgromadzenia zakonne do wprowadzania w życie odnowy duchowej, charyzmatycznej oraz instytucjonalnej, jakiej wymagał [od nich] sam Sobór. Z drugiej zaś wzbudzał w sercach mężczyzn i kobiet nowe sposoby odpowiadania na wezwanie Jezusa do pozostawienia wszystkiego, by poświęcić własne życie pójściu za Nim i głoszeniu Ewangelii” – powiedział Papież.
[/one_half_column] [/row] Ojciec Święty podkreślił potrzebę rozeznawania jakości „nowego wina”, czyli owoców soborowej odnowy, jak też weryfikowania „starych bukłaków”, to znaczy dotychczasowych form instytucjonalnych życia zakonnego. Niektóre z nich trzeba zmienić. Franciszek wyliczył też szereg bolączek przeżywanych dziś w życiu konsekrowanym. Wspomniał opory niektórych środowisk do odnowy, zmniejszenie liczby powołań i częste odejścia, braki w formacji, przerost zadań instytucjonalnych i posługi duszpasterskiej nad życiem duchowym, trudności z integracją, jak też z równowagą w sprawowaniu władzy i używaniu dóbr materialnych.

„Niepokoi mnie także sprawa ubóstwa. Zrobię [tu] reklamę mojej rodzinie zakonnej. Otóż św. Ignacy mówił, że ubóstwo jest matką i także murem życia konsekrowanego. Ubóstwo jest matką, bo daje życie, zaś jako mur chroni przed światowością. Myślmy o tych słabościach! Pragniecie słuchać sygnałów Ducha, który otwiera nowe horyzonty i popycha, by iść nowymi drogami; [należy to czynić] zawsze wychodząc od najwyższej reguły, jaką jest Ewangelia, a inspirując się twórczą odwagą waszych założycieli i założycielek” – powiedział Franciszek.

Papież wskazał też środki, jakie mądrość Kościoła daje do dyspozycji zakonnikom, by postępowali drogą świętości osobistej i wspólnotowej.

„A wśród tych środków najważniejsza jest modlitwa, również bezinteresowna modlitwa uwielbienia i adoracji. My konsekrowani jesteśmy nimi po to, by służyć Panu i służyć innym, niosąc im Słowo Pana. Czyż tak nie jest? Powiedzcie więc nowym zakonnikom, proszę was, mówcie im, że modlitwa nie jest stratą czasu, wielbienie Boga nie jest stratą czasu. Jeżeli my konsekrowani nie będziemy się zatrzymywali każdego dnia przed Bogiem w bezinteresownej modlitwie, [nowe] wino stanie się octem!” – powiedział Papież.

Nawiązując do zaczynającego się w najbliższą niedzielę 30 listopada Roku Życia Konsekrowanego, Ojciec Święty zachęcił do modlitwy, by Pan pomógł zakonnikom wlewać „nowe wino w nowe bukłaki”.

ak/ rv

TOP