Witamy na stronie
Światowej Konferencji Instytutów Świeckich (CMIS):

W 21 wieku na wszystkich kontynentach kobiety, mężczyźni i księża słyszą wezwanie Boga, by poświęcić Mu całe życie w duchu rad ewangelicznych, w celibacie dla Królestwa, nie zmieniając stanu życia, mając oparcie w Instytucie Świeckim, którego charyzmat wspiera ich powołanie.

Ich zwykłe życie jest jednocześnie miejscem ich przynależności do Chrystusa, wobec którego zobowiązują się ślubami, oraz ich misji w imieniu Kościoła, łączącej umiłowanie Boga z umiłowaniem ludzi.

Konsekracja w Instytucie Świeckim zwykłego życia ochrzczonych to ostatnia forma życia konsekrowanego uznana przez Kościół w 20 wieku.

Zapraszamy Was, byście odkrywali na naszej stronie:

  • Źródła i teksty opisujące to szczególne powołanie, oświecone tym samym duchem co Sobór Watykański II,
  • Instytuty Świeckie należące do CMIS i obecne na wszystkich kontynentach,
  • Światową Konferencję Instytutów Świeckich i różne formy jej działalności,
  • Rozmaite sylwetki i działania członków Instytutów Świeckich.

Po odwiedzeniu naszej strony przekażcie nam bez wahania swoje reakcje, komentarze i refleksje.

Jolanta Szpilarewicz
Prezydent CMIS

TOP